Search

Loading...

การถัก Paracord Bracelet + Bow Shackle easy


มีหลายท่านสนใจการถักสายรัดข้อมือด้วยเชือกพาราคอร์ดหรือ Paracord-Bracelet ขอนำเสนอตัวอย่างที่อธิบายไม่ยาว ดูรูปประกอบจะเข้าใจง่ายครับ

ผูกไขว้เชือกแล้วดึงให้แน่น

ทำซ้ำไปเรื่อยๆ ระหว่างนี้ก็แต่งให้ตรงไปด้วย
ถักจบแล้วครับ ตัดเชือกเก็บลนด้วยไฟแช็คครับ