การถัก Paracord Bracelet แบบง่าย


มีหลายท่านสนใจการถักสายรัดข้อมือด้วยเชือกพาราคอร์ดหรือ Paracord-Bracelet
ขอนำเสนอตัวอย่างที่ผมทำการถักไว้ อธิบายไม่ยาว ดูรูปประกอบจะเข้าใจง่ายครับ เริ่มถัก

ผูกไขว้เชือกแล้วดึงให้แน่น

ทำซ้ำไปเรื่อยๆ ระหว่างนี้ก็แต่งให้ตรงไปด้วย
ถักจบแล้วครับ ตัดเชือกเก็บลนด้วยไฟแช็คครับ